top of page
Wie zijn wij

Wij zijn verbinders van mens met natuur en van mens tot mens. Een kleine groep mensen vormt een duurzame werk- en leefgemeenschap op basis van een DeelGenootschap. Hierin kan ieder zichzelf zijn en zich ontplooien. Een deelgenootschap gaat uit van drie principes: Vrij, Samen en Gelijk.

  • VRIJ: als persoon om je eigen initiatieven te realiseren

  • SAMEN-werkend vanuit een gemeenschappelijke intentie

  • GELIJK: gelijke rechten voor elk lid van het DGS om gehoord te worden


Meer achtergrondinformatie over hoe een Deelgenootschap werkt, vindt je op de volgende Nederlandse website www.veerhuis.nl

Op dit moment bestaat het Deelgenootschap Quinta Travancinha uit 9 personen: Elizabeth, Hans, Harry, Jos, Klaske, Nel, Niek, Rene A. en René V. Daarvan wonen er 5 permanent op de Quinta.  De formele brug met de 'gewone wereld' wordt gevormd door een Stichting Quinta Travancinha bestaande uit drie personen: Annelies, Nol en René A. 

IMG_0125.JPG
bottom of page