top of page

Visie

Nu in 2022 vallen diverse puzzle-stukjes op hun plaats omdat de wereld aan het veranderen is en wij als rentmeesters van moeder Aarde op zoek gaan naar nieuwe vormen om te leven  in verbinding  met onze planeet.  Economische crisis , klimaatverandering, uitputting van moederaarde en de corona-epidemie zien we als signalen om het nu anders te doen (Zie ook de film Down to Earth). Hiermee willen we onze kinderen en ook hun kinderen een leefbaar toekomstperspectief bieden. 

Onze leef- en werkgemeenschap is een nieuwe vorm, waarbij deelgenoten samen met toekomstige bewoners, gasten, kampeerders, groepen en bouwers een duurzame leefwijze en leefomgeving ontwikkelen.

In ons DeelGenootschap hebben we een brondocument waarin we onze domen, waarden, intenties en visie vastleggen. Dit brondocument hernieuwen we elke jaar tijdens onze bronbijeenkomst (jaarlijks in november).

Down to Earth foto.jpg

Openheidvertrouwen en gelijkwaardigheid zijn enkele van onze waarden die de basis vormen van het verblijven en/of wonen op de Quinta. Het biedt voor de betrokkenen een verbinding van vrijheid in verbondenheid en gelijkwaardigheid.
 

  • Waar ruimte is voor diversiteit in “zijn”,  vaardigheden en goede ideeën.

  • Ontwikkelen kan in vele vormen, als mens, als gedachtengoed, maar ook in het vorm geven van de Quinta als woon- en verblijfplaats.

  • Interactie met de lokale bevolking in bv. streekproducten inkopen, maar ook gebruik maken van hun diensten of culturele samenwerkingvormen uitwisselen.

bottom of page